DUMANLAMAQ

f.
1. Dumanla, tüstü ilə örtmək; duman, tüstü çökmək; duman, tüstü basmaq.
2. məc. Bulandırmaq, qaraltmaq, tutqunlaşdırmaq, kəsifləşdirmək.
DUMANLAMA
DUMANLANDIRILMA

Digər lüğətlərdə