DVORYANLIQ

is. tar. Dvoryan zümrəsinə mənsubiyyət, dvoryan rütbəsi, adı.
Lakin [atam] zabit rütbəsinə qədər qalxaraq bizə nəsillikcə dvoryanlıq və balaca bir malikanə qoyub getdi. Çexovdan.

DVORYAN
DYAÇOK

Digər lüğətlərdə