EHTİYATLA

EHTİYATLA – CƏSARƏTLƏ Hacı Qulu... ehtiyatla quyunun yanında uzanıb diqqətlə baxdı (A.Şaiq); O cəsarətlə işə girişdi.

EHTİŞAM
EHTİYATLANMAQ

Digər lüğətlərdə