FIRLI

sif.
1. Fırı olan (bax fır 1-ci mənada). Fırlı ağac.
2. Hörgüclü, güvənli.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • FIRLI çibanlı — urlu — yaralı — irinli
FIRLATMAQ
FIRTIQ

Digər lüğətlərdə