FAĞIR-FÜQƏRA

top. [ ər. ] Cəmiyyətin aşağı, yoxsul təbəqələri, varı olmayanlar, kasıblar, yoxsullar.
Qoçular, quldurlar qatar taxırlar; Fağır-füqəraya yan-yan baxırlar. Aşıq Ələsgər.
[Hacı:] Fağır-füqəraya əl tutmuşam. Mir Cəlal.

FAĞIR-FAĞIR
FAĞIRLAŞMA

Digər lüğətlərdə