FETİ́Ş

[ fr. ]
1. İbtidai insanların təsəvvürüncə guya fövqəltəbii sehrkar qüvvəyə malik olan və buna görə də sitayiş obyektinə çevrilən cansız şey; sənəm, büt. Fetişlər cürbəcür olur: daş, ağac parçası, təsvirlər.
2. məc. Kor-koranə, sözsüz-şərtsiz inanılan, qəbul edilən şey.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • FETİŞ büt — sənəm
FESTİVÁL
FETİŞİ́ZM

Digər lüğətlərdə