FESTİVÁL

[ fr. festival – bayram] İncəsənətin hər hansı növünü nümayiş etdirən ictimai bayram. Musiqi festivalı. Teatr festivalı. Gənclərin ümumdünya festivalı.
FERMERLİK
FETİ́Ş

Digər lüğətlərdə