FRAKLI

sif. Əynində frak olan, frak geymiş. Fraklı dirijor.
FRAK
FRÁKSİYA₁

Digər lüğətlərdə