FRÁKSİYA₁

[ fr. fractio – hissə]
1. Parlamentdə, siyasi partiyada, ictimai təşkilatda və s.-də hər hansı partiya üzvlərindən ibarət mütəşəkkil qrup. [Ceyran:] Rəyasət heyəti üzvüyəm.
Fraksiya iclasına gedirəm. S.Hüseyn.

2. Siyasi partiyada: partiyanın ümumi xətti ilə razılaşmayan, ondan fərqli və zidd xətt irəli sürən, partiya sıralarında qalmaqla onunla mübarizə edən dəstə, ayrıca qrup.
FRAKLI
FRÁKSİYA₂

Digər lüğətlərdə