GÖDƏLTDİRMƏ

Gödəltdirmək”dən f.is.
GÖDƏLMƏK
GÖDƏLTDİRMƏK

Digər lüğətlərdə