GÖLLƏNMƏ

Göllənmək”dən f.is.
GÖLLƏNDİRMƏK
GÖLLƏNMƏK

Digər lüğətlərdə