GÖLMƏÇƏ

is. Kiçik göl, balaca göl, su və ya çirkab yığını. Gölməçənin üstündən atlanmaq. Neft gölməçəsi.
– Yol qıraqlarındakı sular və gölməçələr buz bağlamış, Savalanın başı əbədi duman içində itmişdi. M.İbrahimov.
Biz axmazların, gölməçələrin hamısını qurudacağıq. Ə.Sadıq.
Gölməçələr gölə dönüb; Meşələrin çayına bax. H.Arif.

GÖLMƏC
GÖLMƏÇƏLƏNDİRMƏ

Digər lüğətlərdə