GƏDAİ

GƏDA(Y)İ

f. 1) dilənçilik, yolçuluq; 2) alçaqlıq, mənliyi olmama; 3) yoxsulluq, kasıblıq.

GƏDAHİMMƏT
GƏDAYİ