GƏNCBƏXŞ

f. «xəzinə bağışlayan» m. olduqca səxavətli, çox əliaçıq.

GƏNC
GƏNCƏFƏ