GƏNCİNƏGÜŞA

f. «xəzinə açarı» m. əliaçıq, səxavətli.

GƏNCİNƏCƏMAL
GƏNCUR