GƏNCƏ

xəzinə (Azərbaycanın eyni adlı şəhərinin adındandır); türk tayfalarından biri.
GƏNCAMAL
GƏNCƏLİ

Digər lüğətlərdə