GÖYLƏR

göy türklər (Qədim türk xalqlarında “göy” bütün dünya deməkdir. Bu isə bütün dünyaya hakim olmaq deməkdir).
GÖYİNAM
GÖYLÜXAN