GAĞ

(Basarkeçər)
kiçik otlaq. – Atam gağe:tdi
GAFCIL
GAHAL