GAHLI

(Zaqatala)
qatlı. – Gahlı arxalıx
GAHKİR
GAHVAR

Digər lüğətlərdə