GECƏÇIRAĞI

(Culfa, Ordubad)
gecələr işıq verən, parıldayan böcək. – Gecəçırağı çəpərdə çox olar (Ordubad); – Gecəçırağı gecələr işıx verər (Culfa)
GECƏB
GECƏGƏZƏN

Digər lüğətlərdə