GECƏB

(Cəbrayıl, Zəngilan)
enliyarpaqlı yabanı bitki növü. – Gecəb bişmişi daddı eli:r (Zəngilan)
GECƏ-GÜNDÜZ
GECƏÇIRAĞI

Digər lüğətlərdə