GECƏGƏZƏN

(Dərbənd, Xaçmaz, Quba)
yarasa. – Gecəgəzən əxşamlar uçadu, unun güzi günüz görmiyədü (Quba); – Gecəgəzən işiqdən qurxadı (Dərbənd)
GECƏÇIRAĞI
GECƏQUŞİ

Digər lüğətlərdə