GİCƏLLƏTMƏK

bax gicəlləndirmək. Zərbə onu gicəllətdi.
GİCƏLLƏTMƏ
GİCƏLMƏ₂

Digər lüğətlərdə