GİLƏLƏNMƏK

məch.
1. Gilələri bir-birindən ayrılmaq, qoparılmaq, gilə halına salınmaq. Üzüm sirkə üçün gilələndi.
2. Gilə halına düşmək; yumrulanmaq, damcılanmaq.
Nənəqızın gözlərində həyəcanlı göz yaşları gilələndi, o, Rüxsarənin vəziyyətinə baxıb daha da şübhələnməyə başladı. S.Rəhimov.
Gözü qapananda sol yanağında; Gördülər bir damla yaş gilələndi. B.Vahabzadə.
[Bəhlul:] Gözlərimdə yaş gilələndiyini hiss elədim. B.Bayramov.

GİLƏLƏNMƏ
GİLƏMEYVƏ

Digər lüğətlərdə