GİLABISATAN

is. köhn. Keçmişdə əyalətləri gəzərək gilabı satmaqla məşğul olan adam.
Gilabısatan xüsusi yoxsul adamlar olardı. H.Sarabski.

GİLABI
GİLAN

Digər lüğətlərdə