GİLLƏMƏ₁

Gilləmək1”dən f.is.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • GİLLƏMƏ içmə
GİLLƏDİLMƏK
GİLLƏMƏ₂

Digər lüğətlərdə