GİLLƏTMƏG

(Bakı)
atmaq, tullamaq. – Uşağlar heyətdə gilgilə gillədir
GİLLƏ
GİLLƏTMƏX’