GİLLƏTMƏK₁

f. Yuvarlatmaq, diyirlətmək. Şalbanı gillətmək. Çəlləyi gillətmək.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • GİLLƏTMƏK gillətmək bax içmək
GİLLƏTMƏK₂
GİLLİ

Digər lüğətlərdə