GOREŞƏN

dan.
1. bax kaftar 1-ci mənada.
[Zeynəb:] Kazım, sənsən? Gecə vaxtı goreşən kimi qəbristanlıqda nə gəzirsən, baş-gözünü niyə sarıyıbsan? İ.Şıxlı.

2. məc. Altdan-altdan iş görən; ziyankar (adətən söyüş məqamında).
[Səkinə Rüstəmə:] Yuxuma qara-qura gətirən goreşən, saman altdan su yeridən Yastı Salmandır… M.İbrahimov.
Bu goreşən oğlu goreşən olmasaydı, indiki vaxtda bircə bu kənkan olmasaydı, – deyə, Gəray bəy kədərlə düşünürdü. S.Rəhimov.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • GOREŞƏN GOREŞƏN İstər qəbiristanlıq xortdanla, goreşənlə dolu olsun! (B.Bayramov); KAFTAR [Pəri nənə:] ..Keçmişdə bizim qədim qışlağa bir kaftar dadanmışdı (S
GORDA
GORGAH

Digər lüğətlərdə