GURULDATMA

Guruldatmaq”dan f.is.
GURULDAMAQ
GURULDATMAQ

Digər lüğətlərdə