GURULDAMAQ

bax gurlamaq.
Yağmasa da guruldayır. (Məsəl).
Dərin darısqal dibində dərənin; Rəd kimi guruldayır baltalar. A.Səhhət.
Külək daha da şiddətlənir, yerə sərilmiş Dilşadın üzərində guruldayaraq şahidi olduğu faciəni xəbər verirdi. T.Ş.Simurq.

GURULDAMA
GURULDATMA

Digər lüğətlərdə