GURULTU-NƏRİLTİ

is. Çox bərk səsküy, gurultu.
Çayın tərpətdiyi qayalar toqquşur, gurultu-nərilti qoparırdı. B.Bayramov.

GURULTU
GURULTU-PATILTI

Digər lüğətlərdə