HÖKM ÇIXARMAQ

qəti fikir söyləmək, qərar vermək.

HÖCƏTİ KƏSMƏK
HÖKM SÜRMƏK