HÖKM SÜRMƏK

1. Ağalıq etmək, hökm etmək. 

2. Mövcud olmaq.

HÖKM ÇIXARMAQ
HÖKMDƏN DÜŞMƏK