HÜLQUMUNU ÜZMƏK

boğazlamaq, öldürmək, boğazını kəsmək.

HÜLQUMU OLMAMAQ
XAÇ ASMAQ