HALA GƏLMƏK

1. Gücü, qüvvəti, taqəti özünə qayıtmaq, dirçəlmək; ~ özünə gəlmək.  2. Müəyyən ruhi vəziyyət almaq.

HAL-ƏHVAL TUTMAQ
HALAL SÜD ƏMMİŞ