HALDAN SALMAQ

çox yormaq, zəiflətmək; ~ əziyyət vermək, əldən-ayaqdan salmaq, əldən-dildən salmaq, taqətdən salmaq, kələyini kəsmək, əhədini kəsmək, nəfəsini kəsmək, amanını qırmaq.

HALDAN-HALA DÜŞMƏK
HALI DƏYİŞMƏK