HAYXIRMAQ

Bax: hayqırmaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

HAY VURMAQ
HAYQIRMAQ

Digər lüğətlərdə