HOYDU-HOYDUYA GÖTÜRMƏK

dolamaq; ~ məsxərəyə qoymaq, araya qoymaq, ələ salmaq, lağa qoymaq.

HOVUNU ALMAQ
HÖCƏTİ KƏSMƏK