HUŞA GƏLMƏK

ayılmaq; ~ özünə gəlmək.

HUŞA GETMƏK
HUŞA GƏTİRMƏK