HUŞA GETMƏK

bihuş olmaq; mürgüləmək, yuxulamaq; ~ özündən getmək, huş aparmaq.

HUŞ APARMAQ
HUŞA GƏLMƏK