HUŞU BAŞINA GƏLMƏK

bax: huşa gəlmək.

HUŞDAN ÇIXMAQ
HUŞU BAŞINDAN ÇIXMAQ