İCTİNA

İCTİNA’

ə. dərmə, toplama, yığma (məhsulu).

İCTİMAİ
İCTİNAB