İDDİALI

iddialı bax lovğa

İDDİALANMAQ
İDDİALILIQ

Digər lüğətlərdə