İMARƏT

ə. 1) abad, adam yaşayan hala salma; 2) kasıblara, məktəblilərə xeyriyyə yeməyi verən müəssisə; 3) böyük bina, iri tikinti.

İMAR
İMDAD

Digər lüğətlərdə