İNCƏVARA

(Ağcabədi, Bərdə, Gəncə, Kəlbəcər, Kürdəmir, Qazax, Naxçıvan, Şəki, Şərur, Ucar, Zəngilan)
bax incavara . – İncəvara gəldim bura, sənnən görüşdüm (Ağcabədi); – İncəvara yağış tez kəsdi, yoxsa cumculuğ olacağdıx (Zəngilan); – İncəvara gedif çatdım, yoxsa canavar qırajedi qoyunu (Gəncə); – Gedirdim Parağaya Həsənnən ötrü, incəvara yolda qavaxlaşdıx (Naxçıvan); – İncəvara gəldiη, yoxsa gedirdim (Ucar)
İNCƏFARDAN
İNCƏVARADAN

Digər lüğətlərdə