INSTRUCT

v 1. öyrətmək; to ~ a child uşağı öyrətmək; to ~ smb. in history / in geography, etc. bir kəsə tarixi, coğrafiyanı və s. öyrətmək; 2. təlimatlandırmaq, təlimat / göstəriş vermək; I instructed him to come to work earlier Mən ona göstəriş verdim ki, işə daha tez gəlsin

INSTITUTION
INSTRUCTION