İRƏŞMƏ

(Gədəbəy, Qazax, Mingəçevir, Salyan, Şahbuz, Tovuz, Yevlax)
1. keçi qılından hörülmüş ip. – Atın irəşməsini həlö:- rüf <hələ hörüf> qutarmeıfsaηmı, a Tükazvan? (Gədəbəy); – Mənim atıma irəşmə toxu (Tovuz); – Keçinin yununnan toxunan ipə irəşmə de:llər (Şahbuz)
2. paltar sərmək üçün işlədilən ip (Şəki). – A:z, irəşməni bağla, partalları sər
İRƏŞƏNƏ
İRƏT

Digər lüğətlərdə