İXTİRAÇI

İXTİRAÇI, KƏŞŞAF (köhn.) (ixtira edən) Avropa və Amerika alim, kəşşaf, İxtiraçı və başqa namaz qılmayıb və şeytan əməllərinə rəvac verənləri tamamən yandırıb küllərini sovurdular (Çəmənzəminli).

İXTİRA ETMƏK
İXTİSAS

Digər lüğətlərdə