İZDİHAMLI

İZDİHAMLI Yunis həyət qapısından şəhərin geniş, izdihamlı küçələrinə çıxdı (Mir Cəlal); BASIRIQ Mədənin qapısı çox basırıq idi (M.S.Ordubadi); ÇOXADAMLI, İZDİHAM (bax).

İZDİHAM
İZDİVAC

Digər lüğətlərdə